Διευθύνεται απο τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΤΥΚΑ , η πείρα του οποίου σαν Οικονομικού

Διευθυντή - Προισταμένου Λογιστηρίων υπερβαίνει την 35ετία. Με σπουδές

στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε COMMERCIAL AND ACCOUNDING COURSE,

MANAGMENT MARINE COURSE (SHIPBROKER-MARINE INSURANCES ) του PITMAN

COLLEGE OF LONDON .

Σύμβουλος σε οργάνωση επιχειρήσεων , επενδύσεων , μηχανοργάνωση λογιστηρίων.

Επίσης έχει εργασθεί σαν υπεύθυνος Ναυτιλιακής Εταιρίας , στην GENOVA ΙΤΑΛΙΑΣ

πλέον της 5 ενταετίας .

 

ΑΝΝΑ ΠΕΤΥΚΑ Διαχειρίστρια , πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,

μέλος Τ.Ε.Ε, με 15ετή εμπειρια σε μηχανολογικές μελέτες ,σχεδιασμό, ανάπτυξη

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000 , και σημάτων ποιότητας

προϊόντων. Με ειδικά σεμινάρια marketing και piping and stress analysis.

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ , προϊσταμένη , πτυχιούχος από το 1993 Τμήματος

Λογιστικής της Σχολής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , με 20ετή

πείρα. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων σε

θέματα λογιστηρίων ,σε προγράμματα Η/Υ, με άδεια υπογραφής Ισολογισμού και

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ο.Ε.Ε. Α’ΤΑΞΗΣ .

Ειδικά σεμινάρια ΕΛΚΕΠΑ ΑΘΗΝΩΝ για Μηχανογράφηση Λογιστηρίων

Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως Σύμβουλος και επιθεωρήτρια Μηχανογραφικής

τήρησης βιβλίων Α.Ε.- Α.Β.Ε.Ε. - Ε.Π.Ε.κτλ και φοροτεχνικών θεμάτων.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, υπεύθυνη Λογιστικών Φοροτεχνικών και

μηχανογραφικών θεμάτων, πτυχιούχος απο το 2003 της Σχολής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε προγράμματα

Η/Υ σε θέματα λογιστηρίων.Mε άδεια υπογραφής Ισολογισμού και Λογαριασμού

Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ο.Ε.Ε. Α’ΤΑΞΗΣ . Με ειδικά σεμινάρια

ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ , με θέμα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

HONESTY ΕΠΕ , σε θέματα πληροφορικής (WORD , EXCEL , INTERNET ).