Σύσταση Εταιρίας

Τα στελέχη μας έχουν βαθειά γνώση των διαδικασιών σύστασης, έναρξης και διακοπής εργασιών εταιριών και ατομικών επιχειρίσεων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μαζί μας μπορείτε να κάνεται εκκίνηση της εταιρίας εντελώς δωρεάν εφόσον αναλαμβάνουμε την λογιστική παρακολούθηση τις επιχείρησησς για ένα χρόνο.

Για κάθε πελάτη η επιτυχία έχει διαφορετικό νόημα. Η φιλοσοφία μας είναι να αντιλαμβανόμαστε τη
”συνολική εικόνα”.

Είναι κρίσιμο για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης να λαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα οικονομικές πληροφορείες σχετικά με την αποτελεσματικότητά της.