Ειδικές υπηρεσίες

MICRO ACCOUNTANTS CENTER LTD

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ